Externí správa

Velmi častým a rozšířeným názorem je, že externí správa je velmi finančně náročná. Toto tvrzení se však nezakládá na pravdě, neboť náklady na externí správu jsou podstatně nižší než náklady na vlastního správce. Další výhodou je zkušenost externího správce. Podstatně častěji se setkává s danou problematikou. Řešení jsou tedy podepřena praktickými zkušenostmi a výsledek jeho počínání je tak mnohem efektivnější.

Správa informačních systémů je služba zajišťující tyto úkony:

  • správa serverů (stav serveru, zálohy a archivace, atp.)
  • správa pracovních stanic ( opravy, konfigurace, instalace, atp.)
  • správa sítě, budování a rozšiřování
  • protivirová ochrana informačního systému
  • profylaxe
  • vyřízení servisních úkonů – převoz do autorizovaných servisů
  • návrhy na rozvoj informačního systému
  • konzultace, poradenství (nákup software a hardware pro Vaše aplikace)
  • školení uživatelů
  • podpora uživatelů po telefonu

Externí správa je moderní způsob zajištění Vašich požadavků na fungování a údržbu dnes již často velmi náročných a složitých informačních systémů.
Poskytuje přímé nasazení zkušeného technika a okamžité řešení Vašich problémů.