Výhody

Výhody externí správy v bodech:

  • podstatně nižší náklady na správu než na vlastního technika
  • vyšší odbornost externího správce – setkává se mnohem častěji s danou problematikou.
  • telefonická podpora
  • odborná konzultace a pomoc při nákupu nového software či hardware a jeho implementace
  • zástup technika v případě nemoci atp.