Nabídka

Pro koho je externí správa určena?

Především pro vznikající, malé a střední firmy, které nechtějí vynaložit na správu informačního systému zbytečně vysoké náklady, ale potřebují kvalitní a odbornou péči.
Mohou se tak bezstarostně věnovat svému záměru podnikání a všechny starosti přenechat nám.

Realita:

  • reakce v případě havarijního stavu do 4 hodin
  • reakce v případě objednávky zásahu do 24 hodin
  • garantovaná telefonická podpora nonstop
  • zásahy i mimo běžnou pracovní dobu

Postupy realizace.

  • Pokud zákazník nemá vybudován informační systém.

Nejprve se provede zjištění nároků a požadavků zákazníka. Na základě toho je vytvořen projekt budování systému, který je předložen zákazníkovi a podrobně vysvětlen. Po odsouhlasení projektu se začíná s budováním informačního systému.

  • Pokud již zákazník má vybudován informační systém.

Provede se seznámení se stávajícím systémem, analýzou serveru a pracovních stanic. Zkonzultuje se stav se zákazníkem a vytvoří se projekt zaměřený na přání a potřeby zákazníka. Po odsouhlasení se projekt realizuje.